«Πού πας, καραβάκι, με τέτοιον καιρό; »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΝΤΥΠΟΥ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 

Αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) [για συνονιστές]

Αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) [για μέλη ομάδας)

Αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) [για εξωτερικούς συνεργάτες]