Παρουσίαση του νέου φορέα πολιτισμού από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος

    Στην ιστορική διαμόρφωση του πολιτισμού μας υπάρχει πνευματική συνέχεια. Θεμελιακό στοιχείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού είναι, κατά τον Κλήμεντα τον Αλεξανδρέα (+235 μ.Χ.), η «ζήτησις της αληθείας», και οδήγησε ιστορικά στην ένωση του Ελληνισμού με τον Χριστιανισμό, της ελληνικότητας με την Ορθοδοξία, ως αυθεντική χριστιανικότητα. Η ένωση αυτή, θεανθρώπινη στην ουσία της, παρήγαγε τον ελληνορθόδοξο πολιτισμό, τον πολιτισμό των Ηρώων και Αγίων μας.

 

«ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ»

Για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Θ.Π.ΤΑΣΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ , ΩΡΑ 8.30 ΜΜ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΜΕΛΙΣΣΙΑΤΙΚΑ

    Στην ιστορική διαμόρφωση του πολιτισμού μας υπάρχει πνευματική συνέχεια. Θεμελιακό στοιχείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού είναι, κατά τον Κλήμεντα τον Αλεξανδρέα (+235 μ.Χ.), η «ζήτησις της αληθείας», και οδήγησε ιστορικά στην ένωση του Ελληνισμού με τον Χριστιανισμό, της ελληνικότητας με την Ορθοδοξία, ως αυθεντική χριστιανικότητα. Η ένωση αυτή, θεανθρώπινη στην ουσία της, παρήγαγε τον ελληνορθόδοξο πολιτισμό, τον πολιτισμό των Ηρώων και Αγίων μας.

π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

    Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος , κατά την υπερδεκαπεντετή διακονία του στην περιοχή μας , έχει διαπιστώσει ότι το πολιτιστικό απόθεμα της Μαγνησίας ταυτίζεται παραδοσιακά με την αρχιτεκτονική κληρονομιά , τον λαϊκό πολιτισμό της αγροτικής περιοχής και τις τέχνες. Απηχεί ως έννοια τη νοσταλγία της κοινοτικής ζωής του παρελθόντος και μια διαχρονική καλλιέργεια.

     Παράλληλα έχει θετικά αξιολογήσει και την σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία , σε πολλές από τις εκφράσεις της και επιδιώκει να την προστατεύσει και να την αναδείξει περαιτέρω. Στις σημερινές συνθήκες κρίσης αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν λάβει διαφορετικές διαστάσεις , καθώς η αποδόμηση του παλιού παραδείγματος συντελείται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Η Μητρόπολη «μπαίνει σε βαθειά νερά» και φιλοδοξεί να αναδείξει τον επαναπροσδιορισμό του ιδίου του πολιτισμικού κεφαλαίου της περιοχής μας και της σύστασής του. Αλλά και του επαναπροσδιορισμού της σχέσης Ορθοδοξίας και πολιτισμού. Αυτός ο επαναπροσδιορισμός θα επιτρέψει να αναδειχθούν οι νέοι στρατηγικοί άξονες , οι τρόπου ανανέωσης των εργαλείων και εν ολίγοις η νέα καταστατική συνθήκη. Θα προσπαθήσει και θα επιδιώξει , η ανάμιξή της αυτή με τον πολιτισμό , να απελευθερώσει νέες δημιουργικές δυνάμεις της περιοχής μας και να συμβάλει στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής , η οποία καθιστά άξια του ονόματός της μια κοινωνία.

    Στοχεύει με τον τρόπο αυτό να οδηγήσει σε ένα ριζικά νέο , ανοιχτό και δημιουργικό πολιτισμικό ορίζοντα.

   Τις απόψεις του αυτές ο Μητροπολίτης τις συζήτησε διεξοδικά με αξιόλογους συμπολίτες του , που από ετών ασχολούνται με σεβασμό, μεράκι και αξιόλογη παρέμβαση σε πολλές περιπτώσεις με τα ζητήματα του πολιτισμού στη Μαγνησία.

    Έτσι όλοι μαζί αποφάσισαν να προχωρήσουν στην σύσταση του φορέα πολιτισμού με την επωνυμία «ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ, για τη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος».

    Ο φορέας θα λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και θα εδρεύει στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας , στα Μελισσιάτικα.

    Σκοποί του Ιδρύματος είναι , μεταξύ άλλων:

   Η γνωριμία των μελών και φίλων του Ιδρύματος, καθώς και των πολιτών της Μαγνησίας, με την Ορθόδοξη Ελληνική παράδοση , τον λαϊκό μας πολιτισμό, αλλά και με τις σύγχρονες μορφές Τέχνης και πολιτιστικής έκφρασης.

    Η συμβολή στη διάσωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος (υλικού και άυλου) της Μαγνησίας, μέσω της επιστημονικής έρευνας, και με τελικό στόχο την διάχυσή του στην κοινωνία.

    Η έρευνα, καταγραφή, συλλογή, προβολή και χρήση δεδομένων από τον λαϊκό πολιτισμό, την τοπική ιστορία και την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εξέλιξη της Μαγνησίας.

    Παράλληλες δράσεις και ενέργειες για την συστηματική αξιοποίηση του Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλίαςμε τη διοργάνωση πολιτιστικών, επιστημονικών, θεσμικών, κοινωνικών και άλλων εκδηλώσεων, πάντοτε μέσα στο πνεύμα της ιδρύσεώς του, σχετικών με την περιοχή της Μαγνησίας , αλλά και εκδηλώσεων πανελλήνιου και διεθνούς ενδιαφέροντος.

    Η καλλιέργεια της πολιτιστικής ιδέας, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, και η εν γένει ενίσχυση προσπαθειών και δράσεων που αποβλέπουν στην πνευματική ανύψωση της κοινωνίας.

   Η ανάληψη πρωτοβουλιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και την τοπική εκκλησία, για τη βίωση, κατεξοχήν από τους νέους, του λαϊκού πολιτισμού και τη γνώση της τοπικής ιστορίας.

   Η ενεργοποίηση παιδιών, νέων και ενηλίκων σε περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς , στο πλαίσιο πάντα του εθελοντισμού, και η συμβολή όλων στην προστασία και ανάδειξη της φυσικής, οικιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής.

    Η παντός είδους συνεργασία με εταιρείες ή ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, ινστιτούτα ή ανάλογους φορείς, για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, καθώς και κάθε άλλου είδους ενέργεια που κρίνεται αναγκαία από το Δ.Σ. της εταιρείας. Επίσης, η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και δίκτυα εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας που στοχεύουν στην παραγωγή πολιτιστικού έργου.

    Η διοργάνωση και πραγματοποίηση επισκέψεων και ξεναγήσεων σε θρησκευτικά μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής.

    Η δημιουργία «Χάρτας Πολιτισμού» της Μαγνησίας με την καταγραφή και επισήμανση των επισκέψιμων σημείων αρχαιολογικού, ιστορικού, λαογραφικού και μνημειακού ενδιαφέροντος.

    Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών το Ίδρυμα μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν μέσα:

  • Την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή του Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλίας.

  • Την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών.

  • Τη συνεργασία με άλλους φορείς, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστημιακά δίκτυα, Ο.Τ.Α. αγροτικούς συνεταιρισμούς, σωματεία, συλλόγους, εταιρείες, φορείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας, και κάθε άλλο επίσημο ή ανεπίσημο φορέα.

  • Τη συμμετοχή της εταιρείας ή εντεταλμένων συνεργατών της σε ομάδες μελετών, ερευνών και πραγματοποίησης έργων που σχετίζονται με την επίτευξη των σκοπών της.

    Για την παρουσίαση των σκοπών , των στόχων , των πρώτων εκδηλώσεων και των νέων του συνεργατών , ο Μητροπολίτης διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση για τις αρχές , τους φορείς και το κοινό της Μαγνησίας , το Σάββατο 28 Ιουνίου 2014 , στις 8.30 το βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας , στα Μελισσιάτικα.

    Η εκδήλωση – παρουσίαση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εξ αιτίας της παρουσίας του Ομ. Καθηγητού του Πολυτεχνείου Θεοδόση Π. Τάσιου , ο οποίος , συνηγορώντας στο φιλόδοξο αυτό εγχείρημα, θα αναπτύξει ομιλία με θέμα , «Θρησκεία και Τέχνη».

   Ο Θεοδόσης Τάσιος είναι ευαισθητοποιημένος σε κοινωνικά και φιλοσοφικά θέματα , αρθρογραφεί , δίνει συνεντεύξεις σε έντυπα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρίας.

    Είναι ομιλητής και διοργανωτής συναντήσεων σε θέματα παιδείας , πολιτισμού και ιστορίας.

    Υπήρξε συνδιοργανωτής της έκθεσης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας που παρουσιάστηκε σε πόλεις της Ελλάδας και στην Γερμανίας.

    Η εκδήλωση αυτή θα αρχίσει με τον χαιρετισμό του Μητροπολίτη κ. Ιγνατίου , ο οποίος χαρακτηριστικά τονίζει:

  • Η μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας δεν εξαντλείται στα όρια ενός ναού, μένοντας αποκομμένη από το σύνολο της καθημερινής ζωής και της ευρύτερης κοινωνίας. Αντίθετα, γίνεται πρώτη ύλη, έτοιμη να μετασχηματιστεί σε έργα ομορφιάς, έργα Τέχνης, έργα πολιτισμού, προερχόμενα από ανθρώπους πνευματικούς, δηλαδή, ευαίσθητους, ευγενείς, ταλαντούχους και ανιδιοτελείς. Σ΄ αυτήν την έξοδο προς τον κόσμο, η Τέχνη γίνεται μέσον έκφρασης, δημιουργίας και επικοινωνίας. Από το προαύλιο του ναού, με μουσική, χορό, εικόνα και λόγο, ξεκινά ένα πανηγύρι χαράς και από κει απλώνεται προς όλους, καλώντας τους σε συμμετοχή και μοίρασμα καρδιάς.

   Τέτοιοι καλλιτεχνικοί καρποί είναι ιδιαίτερα πλούσιοι και πολύμορφοι στη δική μας Ελληνορθόδοξη παράδοση, καθώς βρισκόμαστε κληρονόμοι ενός ιδιαίτερου πολιτισμού, που γεννήθηκε από τη συνάντηση της αρχαίας Ελλάδας με την χριστιανική μας πίστη. Ενός πολιτισμού, που περιμένει διαφύλαξη, ανάδειξη και ανανέωση.

    Αυτό το έργο αναλαμβάνει ο νεοσύστατος Φορέας Πολιτισμού της τοπικής μας Εκκλησίας. Σε εποχές διάσπασης και αποξένωσης, επιστρατεύει τον Πολιτισμό, για να ενώσει τους ανθρώπους και να τους μεταφέρει μηνύματα χαράς και ελπίδας. Συγχρόνως όμως αναλαμβάνει να μυήσει και να εκπαιδεύσει τις νέες γενιές, προσφέροντας τους ευκαιρίες δημιουργίας και τρόπους ανθρώπινης επαφής.

    Στους σκοπούς , τους στόχους και στον άμεσο προγραμματισμό της «ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ» θα αναφερθεί ο Νίκος Τσούκας , και στη συνέχεια ο Οργανωτικός Γραμματέας του φορέα , εκπαιδευτικός και Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Αλέξανδρος Καπανιάρης θα παρουσιάσει την ψηφιακή ταυτότητα της «ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ».

     Την εκδήλωση θα συντονίσει ο διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού «Ορθόδοξη Μαρτυρία» , Νίκος Βαραλής.

    Ο νέος αυτό φορέας στον χώρο του πολιτισμού , λόγω της παράδοσης και της δύναμης της τοπικής μας Εκκλησίας , έχει την επιδίωξη να συμβάλει , μαζί με άλλους σχετικούς φορείς του πολιτισμού , να αποτρέψει την πολιτιστική αλλοτρίωση της Μαγνησίας, που συνδέεται άμεσα με την πνευματική και υπαρκτική διάλυσή της, μέσα στην χοάνη της νέας εποχής.

    Την προσπάθεια αυτή αναλαμβάνει και σήμερα η τοπική μας Εκκλησία , πλαισιωμένη από πρόσωπα αξίων και δοκιμασμένων εκπροσώπων της ευρύτερης πολιτισμική σκέψης και δράσης της Μαγνησίας.